Missie – Verbetering van geo-informatie langs 4 kanten